22 lei Emil Cioran
27 Aug 2017

„Cu râvnă şi amar, cercat-am să culeg roadele cerului — şi n-am putut. Ele se înălţau spre nu ştiu ce alt cer, când mâinile le înfruptam în rodnicia lor.”

Îndreptar pătimaș - Emil Cioran

22 RON Vezi in magazin
Detalii produs:

„Cu râvnă şi amar, cercat-am să culeg roadele cerului — şi n-am putut. Ele se înălţau spre nu ştiu ce alt cer, când mâinile le înfruptam în rodnicia lor.”

Scris între 1940 şi 1944, Îndreptar pătimaş are două variante. Prima – de 117 pagini format mare (A4), plus o pagină finală nenumerotată, pe care e trecut un mare II (roman) – este scrisă cu cerneală neagră şi are o grafie extrem de variată, de oscilantă, nervoasă, tensiona(n)tă. Ea prezintă numeroase reveniri (ştersături sau adăugiri, uneori pe verso, alteori pe file intercalate ulterior) şi pare a nu se fi păstrat în întregime. Pe prima pagină sunt înscrise: data „12 Martie 1940“ (sus, în colţul din stînga), titlul „Îndreptar pătimaş“ (central, abrupt suitor spre dreapta, exact deasupra titlului iniţial, tăiat cu o linie: „Breviar pătimaş“), precum şi semnătura: „E. Cioran“.

Cea de-a doua variantă este în mare parte o transcriere, dar nu sînt puţine pasajele reaşezate sau reformulate, cele adăugate sau abandonate. Pagina iniţială cuprinde, sus şi oblic, titlul definitiv (subliniat dublu), ca şi o fixare în timp şi spaţiu: „Paris 1941–1944/ Hotel Racine/ rue Racine“ (în colţul din dreapta, jos).

Între cele două însemnări apare încă una, mult mai tîrzie: „Ilisible, instilisable [sic],/ impubliable./ 20 Oct. 1963“. În întregime, acest manuscris are 156 pagini de format caiet (A5), numerotate, la care se adaugă pagina de titlu. (Caietul ne-a stat la dispoziţie sub formă de fotocopie, originalul fiind pierdut).
Textul său este cel reprodus în volumul de faţă. Trebuie spus că această ediţie nu este una critică, în sens filologic, deşi s-a lucrat prin confruntarea variantelor. Singura contribuţie a îngrijitorului la forma în care volumul se înfăţişează editorial este cuprinsul. (Cele două titluri originale de paragrafe au fost evidenţiate prin diferenţierea caracterelor de literă).